Nekka-Nacht 2018 - zaterdag 21 april 2018 - Roma Antwerpen
nieuws

27 februari 2013
Nekka-Nacht wordt sectormoment voor uitreiking Cultuurprijs

Nekka-Nacht wordt sectormoment voor uitreiking Cultuurprijs

De officiële CultuurPrijzen van de Vlaamse Gemeenschap zijn een blijk van erkenning voor organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of bijzondere verdiensten tijdens het afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. Daarnaast vervullen de cultuurprijzen ook een maatschappelijke functie, door hun zeggingskracht voor de media en hun betekenis voor een publiek. Ze vormen daarom een communicatiemiddel van en over een cultuur(deel)sector en het Vlaamse cultuurbeleid als geheel.

Voor elke cultuurprijs bepaalt een door de Vlaams minister van Cultuur aangeduide jury de laureaat (er wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren vanaf 2011 niet meer gewerkt met genomineerden). Aan elke prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Elke laureaat ontvangt naast het prijzengeld ook een award. Voor de CultuurPrijzen Vlaanderen 2011-2012 zal beeldend kunstenaar Philip Aguirre instaan voor de realisatie van het beeldje.

Vanaf 2011 worden de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap gespreid uitgereikt tijdens evenementen in de sector. Door een cultuurprijs te verbinden aan een sectorevenement krijgt dit gebeuren een luisterrijke apotheose en   kan de uitstraling wederzijds versterkt worden. Elke discipline krijgt immers zijn momentum waarbij sector en laureaat in de kijker worden gezet.

Voor de Cultuurprijs Muziek, meer specifiek de prijs voor het Nederlandstalige Lied, is Nekka-Nacht uitgekozen als hét sectormoment.
Concreet betekent dit dat Minister Schauvliege tijdens Nekka-Nacht 2013 de laureaat van de prijs zal bekend maken en deze laureaat de prijs zal overhandigen.

Meer info over de CultuurPrijzen Vlaanderen is te vinden op www.cultuurprijzen.be. Alle informatie over de CultuurPrijzen Vlaanderen, de laureaten en over de verschillende uitreikingsmomenten wordt hier op aangevuld.


Meer nieuws
onze sponsors
bottom