Nekka-Nacht 2018 - zaterdag 21 april 2018 - Roma Antwerpen
praktisch

Doelstelling

Nekka vzw stelt zichzelf tot doel de ondersteuning en promotie van het Nederlandstalige lied, het liedrepertoire en de beleving ervan.
Hiervoor wil Nekka zowel activiteiten organiseren om het actuele lied te ondersteunen, maar ook op zoek gaan naar het nieuwe lied en de nieuwe artiesten. Tevens wil Nekka het oudere lied blijvend in de aandacht brengen, zowel door dit lied podiumkansen te geven als door inspanningen om het kleinkunstarchief volwaardig uit te bouwen.
Bijkomend wil Nekka jongeren motiveren om in hun muziekkeuze te opteren voor het Nederlands als muziektaal, zowel de jongeren die gestart zijn met muziek als zij die een muzikale start overwegen. De Nekka vzw wil ook de banden blijven aanhalen met verwante organisaties en nauwer samenwerken met Poppunt vzw, Cultuurmarkt, Creatief Schrijven vzw , Muziekmozaïek vzw, Dranouter, … .

Concrete projecten zijn:

  • Nekka-Nacht
  • Nekka-wedstrijd & De Kleine Omloop
  • Houden Van Griffelrock
  • Kleinkunstarchief
  • Nederlandstalige invulling Dranouter muziekfestival
  • Sinksen Kortrijk

1. Nekka-Nacht

Jaarlijks organiseert de Nekka vzw de Nekka-Nacht.
Op korte tijd is Nekka-Nacht uitgegroeid tot het grootste festival met uitsluitend Nederlandstalige muziek.
Elk jaar staat een centrale gast in de schijnwerpers omwille van zijn/haar verdienste voor het betere Nederlandstalige lied. Deze gast wordt gevierd tezamen met diverse artiesten die telkens ook de muzikale samenwerking aangaan met de centrale gast. Op Nekka-Nacht zijn jaarlijks unieke artistieke duetten te beleven. Bovendien kiest Nekka-Nacht elk jaar bewust voor de lijn van nieuw talent en jeugd.

Alle artiesten op de affiche blijven aantonen dat creatief zijn met Nederlands geen onoverkomelijk gegeven.

Met de jaarlijkse Nekka-Nacht wil Nekka vzw het betere Nederlandstalige lied een groot podium bieden en het grote publiek laten kennismaken met wat er leeft aan Nederlandstalige muziek.

2. Nekka-wedstrijd

Al te vaak kiezen jonge beginnende muzikanten als vanzelfsprekend voor het Engels bij het schrijven van hun nummers. Het overaanbod aan anderstalige muziek in het alledaagse leven en in de media weegt sterk door. Wie zich muzikaal wil uitdrukken, kiest niet gemakkelijk voor het Nederlands. De keuze is meestal gebaseerd op een aantal vooroordelen.

Met de organisatie van de Nekka-wedstrijd wil Nekka vzw beginnende groepen stimuleren om resoluut te kiezen voor het gebruik van het Nederlands in hun muzikaal werk. Wij hopen hiermee de vooroordelen met betrekking tot de Nederlandstalige muziek weg te werken en zo jongeren opnieuw te sensibiliseren voor Nederlandstalige muziek.

Sinds 2013 is de Nekka-wedstrijd ook opengesteld voor Nederlandse groepen en vinden er preselecties en halve finale plaats in Nederland.

Voor de editie van 2017 werden er liefst 130 inschrijvingen genoteerd.

De Nekka-wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd en kan hiervoor rekenen op de medewerking van Poppunt vzw , Muziekmozaïek, Creatief Schrijven, Radio 1, ANV, De Brakke Grond, Provincie Antwerpen, Prospekta .

3. Nekka presenteert : Houden Van

De Nederlandstalige liedjes uit de jaren 1950 - 1980 blijven mensen aanspreken omwille van hun complexloze boodschap, hun eenvoudige muzikale invulling en hun klare, poëtische taal. Ook voor veel artiesten is dit liedmateriaal een blijvende en waardevolle bron van inspiratie. Samen met de hernieuwde belangstelling voor het Nederlandstalige lied groeit meteen de hunkering naar het Nederlandstalig liedrepertoire uit die periode 1950 - 1980.

Nekka vzw bouwde rond deze idee een nieuw concept uit. Met de presentatie van ‘Houden Van’ wil de vereniging de hunkering naar nostalgie koppelen aan de promotie van nieuw talent. Gevestigde waarden en jong talent werden samengebracht in een nieuwe productie rond de bekendste liedjes. ‘Houden Van’ werd zo een terugblik op de hoogtepunten van het Nederlandstalige lied en tegelijkertijd een voorzichtig aftasten van de toekomstmogelijkheden van dit lied. Deze ‘Houden Van’ met op de affiche enerzijds Miel Cools, Della Bosiers en Armand en anderzijds Hans De Booij, Kathleen Vandenhoudt en Cherchez-la-femme speelde tussen september 2000 en februari 2001.

In het verlengde organiseert Nekka vzw sinds 2002 een muziekprogramma ‘Houden Van’ in het Antwerpse Sportpaleis. Op de eerste affiche van dit nieuwe project prijkten Miel Cools Della Bosiers, Lenny Kuhr, Connie Vandenbos, Connie Neefs, De Strangers, Will Ferdy en Jean Walter als gevestigde waarden. Nekka wil hiermee een culturele leemte opvullen die door de media gecreëerd is en het betere Nederlandstalige lied én hun vertolkers opnieuw die plaats geven die ze verdienen.

Daarnaast wordt de Nekka vzw ook geregeld gecontacteerd om op kleine schaal de ‘Houden Van’-concerten samen te stellen voor seniorenverenigingen en culturele centra.

4. Kleinkunstarchief

Nekka vzw bezit een groot kleinkunstarchief, destijds overgenomen van het NCCA. In 2001 werd er van start gegaan met de volledige inventarisatie van dit archief en met de broodnodige actualisering ervan.

Via de samenwerking met het documentatiecentrum Hetdoosje vzw zal dit archief in de loop van de komende jaren via het internet consulteerbaar worden en ter beschikking staan van het grote publiek. Hier wordt een samenwerking opgebouwd met de overkoepelende erfgoedorganisatie Resonant.

Nu al krijgen we zeer regelmatig vragen van geïnteresseerden naar krantenknipsels, liedteksten, partituren en opnames. Bedoeling is om deze dienstverlening te optimaliseren en het culturele erfgoed vanaf de jaren 1958 m.b.t. het Nederlandstalige lied in al zijn genres zo goed mogelijk te bewaren en te ontsluiten.

5. Nederlandstalige invulling Muziekfestival Dranouter

Sinds 2014 wordt Nekka vzw gevraagd om de invulling te doen van het aanbod Nederlandstalige muziek op het jaarlijkse festival van Dranouter. Meer dan tien vrijwilligers kamperen in augustus drie dagen in het Heuvelland om in de speciale ‘Nekka-tent’ de mensen een gevarieerd aanbod te geven van jonge onbekende groepen en gevestigd talent , uitsluitend Nederlandstalig. Met veel succes .

6. Nederlandstalige invulling stadsfestival Sinksen Kortrijk

Sinds 2016 vraagt de organisatie van Sinksen Kortrijk om op het Vandaeleplein een Nederlandstalig podium te organiseren . Nekka stelt hiervoor een mooi programma samen met een mengeling van jong talent en bekendere groepen.

onze sponsors
bottom